Gå till innehåll
Uddevalla Roddklubb
Uddevalla Roddklubb

Publicerad: 2022-12-14

Senast uppdaterad: 2022-12-14

Författare: Adress dold

Säkerhetsbestämmelser

Förhållningsreglerna för Uddevalla Roddklubb baseras på Svenska Roddförbundets riktlinjer, omskrivna för att passa klubben. Det är allas ansvar som medlem att följa nedanstående punkter, för din egen säkerhet, men även för att du ska visa ett gott omdöme gentemot vår ungdomsverksamhet och visa att du tar både din och deras säkerhet på största allvar.

Det är samtliga medlemmars skyldighet att respektera säkerhetsreglerna och att de efterföljs för allmän trevnad och för att undvika olyckshändelser.

Lövåsberget

Säkerheten först

 • Rodd efter mörkrets inbrott ska undvikas. Vid rodd under hösten, använd ett färgglatt plagg så att du syns.
 • Juniorer får bara ro när ledare/erfarna roddare är närvarande för rodd på
 • Flytvästar bör användas vid långfärdstur
 • Vid junior-träning i havet ska flytväst användas vid träning. Följebåt ska alltid vara med.
 • Om du kapsejsar stanna kvar vid båten, den är din flythjälp. För att inte kyla ner kroppen är det bra att snabbt kravla upp på bakre delen av båten alternativt grensla båten om den ligger upp och ner och du inte klarar av att vända båten.
 • Kunna simma 200m helst i träningskläder och lära sig att ta sig upp i båten
 • Ensamrodd:
  • Meddela alltid någon att du ska ro, vart du ska ro och när du förväntas vara tillbaka.
  • Håll dig alltid nära strandkanten.
  • Flytväst ska alltid användas när vattentemperaturen understiger +15 grader.
  • Försök ta med en mobiltelefon ifall olyckan är framme så du kan larma.
 • Vinterrodd:
  • Endast 4x eller 8x får användas av vana roddare utan följebåt vid vattentemperatur under +10. 1x och 2x bör undvikas utan följebåt. Sker träning i 1x eller 2x, ska samma regler tillämpas som för ensamrodd.

Trafikregler på vattnet

 • Håll till höger i färdriktningen när du möter andra båtar.
 • Kontrollera ofta genom att vända dig om så att du inte riskerar att kollidera med andra båtar, bojar, prickar, bryggor eller andra hinder.
 • Om två båtar med motsatt eller nästan motsatt kurs möts, så att risk för kollision finns, skall båda väja till höger i färdriktningen (åt bog).
 • Vid rodd utåt, håll dig så nära strandkanterna du kan.
 • Vid rodd inne i varvet ska man vara 25 meter från alla kajer och strand

Användning av båtar

 • Du är personligen ansvarig för din egen säkerhet och är skyldig att kontrollera att den båt du använder är i gott skick för rodd och glöm inte att göra rent båten efter användning.

Vid fel, säg till ledare eller materialansvarig.

 • Före roddturen: stäng alla luckor. Försäkra dig om att fotsparken är rätt inställd med alla tre skruvar ordentligt åtdragna. Försäkra dig även om att årorna sitter fast, svirveln är stängd och åtdragen.
 • Be alltid någon som finns till hands om hjälp med att bära båten.
 • Bär alltid båten långsamt, särskilt vid passage in och ut ur båthuset. Håll koll så att riggarna inte slår i någonstans.
 • Junior D och C - kolfiberåror vid träning på havet. Junior B upp till Senior (om teknik/roddkunskap tillåter) - big blades.

Hårt väder

Definition av hårt väder är ibland en tolkningsfråga. Ta alltid nedan punkter i beaktande innan du går ut på vattnet och gör en riskbedömning. Vid minsta tveksamhet, avstå från att ro. Juniorer ska inte ro ute utan en ledare som är en van roddare.

 • Avstå rodd ute i 1x och 2x om medelvinden överstiger 8 m/s och vid byvindar över 15 m/s. Om rodd sker, ska följebåt alltid vara med.
 • S vind, SV vind samt N vind ger ofta lugnare vatten i Bäveån vilket gör att man kan ro där.
 • Våghöjd.
 • Ro aldrig:
  • Vid dimma.
  • Åska/Blixtar – vänta minst 30 min efter sista knallen innan du ger dig ut på vattnet. Börjar det åska när du är på vattnet, ro tillbaka direkt.
  • Kraftigt regn.

Nedanstående faktatext beskriver vad som händer när någon hamnar i kallt vatten.

Om man trillar i vattnet som är under 10 grader har en människa endast några minuter på sig innan den drunknar på grund av det kalla vattnet.

När vattnet är kallt, runt 10°C, finns det en tydlig fysiologisk reaktion som inträffar princip omedelbart, den kallas köldchocken. Under denna period drabbas man av ökad puls, stigande blodtryck, okontrollerad och flämtande andning och i vissa fall koordinationssvårigheter. Denna period kan vara allt mellan ett par sekunder till ett par minuter beroende på olika faktorer och den kan vara dödlig. Faktum är att nästan 20% av de som dör i kallt vatten gör det inom två minuter. Man får panik, drar kallsupar och drunknar. Om man har hjärtproblem kan reaktionen trigga en hjärtinfarkt. För att överleva denna fas måste man ta det lugnt och få kontroll över sin andning så man inte drar i sig kallsupar. Det gör man genom att veta att flämtande går över om man bara tar det lugnt!

Med flytväst kan man klara sig betydligt längre tid!

Det bästa sättet att värma upp en mycket starkt nedkyld person är genom en hjärtlungmaskin, som värmer upp kroppen från insidan. Använd inte omedelbart varma bad eller bastu på en kraftigt nedkyld person. En kraftigt nedkyld människa kan avlida genom att komma in i för varm miljö för snabbt! Ta alltid kontakt med läkare!

Bjursjön

Säkerheten först

 • Du måste kunna simma 200 meter helst med träningskläder
 • Nybörjare ska alltid ha flytväst.
 • Flytväst ska alltid användas när vattentemperaturen understiger +15 grader.
 • Från 1 oktober till 30 april får rodd endast ske med ledare på vattnet.
 • Om du kapsejsar stanna kvar vid båten, den är din flythjälp. För att inte kyla ner kroppen är det bra att snabbt kravla upp på båten alternativt grensla båten om den ligger upp och ner och du inte klarar av att vända båten.
 • Vid träning av nybörjare i trimer ska man hålla sig till kanten längst med gångbanan för att undvika olyckor på vattnet och för att inte störa träningen.
 • Ledare på vattnet ansvarar för att hjälpa till när en roddare har kapsejsat, övriga båtar håller avstånd när ledare är framme vid båten.

Trafikregler på vattnet

 • Håll till höger i färdriktningen när du möter andra båtar.
 • Kontrollera ofta genom att vända dig om så att du inte riskerar att kollidera med andra båtar, bojar, bryggor mm.
 • Om två båtar möts, så att risk för kollision finns, skall båda väja till höger i färdriktning.

Användning av båtar

 • Du är personligen ansvarig för din egen säkerhet och är skyldig att kontrollera att den båt du använder är i gott skick för rodd.
 • Bär ner årorna innan du bär ner båten till bryggan och bär alltid upp båten innan du bär tillbaka årorna. Åror bärs med årbladet framåt och läggs med den rundade sidan mot bryggan.
 • Lyft aldrig en båt i riggarna. Det kan skada riggningen. Undvik att riggarna vilar på bryggan. Lyft aldrig en båt upp ur vattnet med årorna kvar i svirvlarna.
 • Be alltid hjälp med att bära båten.
 • Bär alltid båten långsamt, särskilt vid passage in och ut ur båthuset. Håll koll så att riggarna inte slår i någonstans.
 • Före roddturen: stäng alla luckor. Försäkra dig om att fotsparken är rätt inställd med alla tre skruvar ordentligt åtdragna. Försäkra dig att årorna sitter fast, svirveln är stängd och åtdragen.

Åror

 • Träåror - Nybörjare.
 • Kolfiberåror när teknik/roddkunskap tillåter - Junior D, C och B.
 • Big Blades – används endast utav ledare

Besöksadress

Lövåsberget 1
451 15 Uddevalla

Postadress

Box 501
451 21 Uddevalla

Kontakta oss

u.arodd@outlook.com