Gå till innehåll
Uddevalla Roddklubb
Uddevalla Roddklubb

Publicerad: 2022-12-14

Senast uppdaterad: 2022-12-14

Författare: Adress dold

Bli medlem

Årsavgifter för medlemskap

  • Medlem som ej använder föreningens idrottsmateriel eller idrottsutrymmen betalar en medlemsavgift på 300 kr.
  • Medlem som använder föreningens idrottsmateriel eller idrottsutrymmen betalar medlemsavgiften på 300 kr plus 600 kr i träningsavgift. Totalt 900 kr.
  • Familj (personer som är mantalskrivna på samma adress) som använder föreningens idrottsmateriel eller idrottsutrymmen betalar 1800 kr.
  • Juniormedlemskap fram till 18 år är på 300 kr.

Tagg till klubbhus: 200 kr (är en dispositionsavgift, återbetalas i samband med att medlemskapet upphör, Både medlemsavgift och träningsavgift måste vara betald för tillgång till tagg).

Nyckel till båsthus (Lövåsberget samt Bjursjön) för roddare bestämms av styrelsen. Vid beslut om återkallese av nyckel från styrelsen ska denna lämnas tillbaka omgående utan förbehåll.

Medlemsavgiften och ev träningsavgift betalas in på bankgiro: 5676-6827

OBS! Skriv namn och personnummer samt vad betalningen avser. då du som medlem åläggs att följa dom.

Som medlem är det viktigt att du är införstådd med föreningens stagar och regler då du som medlem är ålagd att följa dom.

Ansök om medlemskapBesöksadress

Lövåsberget 1
451 15 Uddevalla

Postadress

Box 501
451 21 Uddevalla

Kontakta oss

u.arodd@outlook.com