Gå till innehåll
Uddevalla Roddklubb
Uddevalla Roddklubb

Publicerad: 2022-12-14

Senast uppdaterad: 2022-12-14

Författare: Adress dold

Medlemsregler

Medlemsregler - Uddevalla Roddklubb

Medlem i Uddevalla Roddklubb förbinder sig genom sitt medlemskap att följa föreningens stadgar och dess regler. Detta reglemente gäller alla medlemmar i Uddevalla Roddklubb och är ett komplement till föreningens stadgar. Vid grova eller upprepade överträdelser kan materialförvaltare, roddchef eller styrelse besluta om tillfälligt indragna eller reducerade rättigheter att utnyttja föreningens material.

Styrelsen är ansvarig för att det angivna reglementet följs och att detta uppdateras vid införsel av nya regler. Reglementet skall också löpande uppdateras för att innefatta nyuppkomna situationer.

1. Lokaler

De aktiva medlemmarna förväntas bidra till att hålla föreningens gym, ovanvåning, båthus, båtar och annat materiel i bra skick. Detta innebär att alla ska se till att båthusets lokaler hålls städade och att alla ska ställa upp på de årliga städdagarna.Gäller både Lövåsberget och Bjursjön.

2. Rodd

För att få använda tävlingsbåtar i Uddevalla Roddklubb behöver man i första hand delta på de gemensamma träningarna. Detta gäller båtar på Lövåsberget samt på Bjursjön.

Gemensamma träningar är till för att skapa en bättre klubbkänsla och sker två gånger i veckan, med reservation för ändringar. Anslagen träningstid gäller tiden vi ska vara på vattnet. Behöver man göra något med båt, görs det innan träningen.

På träningen bestämmer roddchef/ansvarig tränare vilken typ av båt som används 1x, 2x, 4x eller 8x. Även om man är en rutinerad roddare är det bra att prova på andra båtar och testa ro med andra roddare. Storlek på roddbåt bestäms utefter deltagare på träning eller efter vad roddchef/ansvarig tränare anser är bäst för just det träningspasset.

Deltar du på träningarna och är en rutinerad roddare (senior) får du möjlighet att gå ut med båtar under perioden april – september utan att behöva följebåt. Perioderna före och efter samråd med roddchef/ansvarig tränare. Viktigt att tänka på är att det är ditt egna liv du spelar med om något skulle hända på på havet eller på Bjursjön. Ha gärna med flytväst när du ror ensam.

2.1 Båtar och åror

Roddchef/Ansvarig tränare beslutar om fördelning av båtar vid träning.

Använd de åror som hör till respektive båt. Båt är inställd till dessa åror och vinklarna kanske inte stämmer om du tar andra åror. Dessutom blir det kaos och dålig stämning när båtar som hör till dina felaktiga åror ska ut. Respektera märkningarna.

Roddchef/Materialförvaltare ansvarar för märkning av åror.

Inga åror och/eller båtar får flyttas mellan Lövåsberget och båthuset på Bjursjön eller vice versa eller till annan plats utan tillåtelse från styrelsen.

Vid träning på Bjursjön används det materiel som finns på plats i båthuset.

2.2 Underhåll av båtar och annat materiel

Alla aktiva roddare förväntas bidra till vård och reparation av båtar och åror efter förmåga och tillsammans med materialförvaltare eller av styrelsen utsedd person om behov finns av stöttning. Om en skada inträffar, onormalt slitage upptäcks eller annan omständighet som hindrar att en båt eller annan utrustning kan användas fullt ut upptäcks, ska detta omgående anmälas till materialförvaltaren, u.arodd@outlook.com.

2.3 Roddturer

Rodd efter mörkrets inbrott ska undvikas. Vid rodd under hösten, använd ett färgglatt plagg så att du syns.

Juniorer och ovana roddare får endast ro med ledare på vattnet samt med följebåt.

Flytväst ska alltid användas när vattentemperaturen understiger +12. Juniorer ska alltid ha flytväst vid träning på havet.

Ingen rodd är tillåten på vattnet där drivande eller fast is riskerar att skada båten.

Alla som använder föreningens båtar ensamma eller under perioder med kallt vatten, ska kunna ta sig upp i båten efter att han/hon slagit runt. Detta verifieras genom praktiskt prov.

2.3.1 Rodd på Bjursjön

Nybörjare ska alltid ha flytväst.

För juniorer får rodd endast ske med erfarna ledare på vattnet.

Flytväst ska alltid användas när vattentemperaturen understiger +12 grader.

Ensam rodd får endast ske av erfarna roddare som deltar på de gemensamma träningarna. Det gäller både junoíorer och seniorer. Klassning av roddkunskaper görs utav roddchef alt av roddchef utsedd ansvarig tränare för bedömning.

Nybörjare i trimer ska alltid hålla sig längst kanten närmast gångbanan för att undvika olyckor på vattnet och för att inte störa träningen.

2.3.2 Båtar och åror

Vid träning på Bjursjön används det materiel som finns på plats i Båthuset.

Roddchef/Ansvarig tränare beslutar om fördelning av båtar vid träning.

Åror ska alltid ligga på brygga med årbladen utanför innan roddbåt bärs ner.

Man hjälper till att bära sin egen båt och andras båtar för att vara hjälpsam.

Då man rott klart tar man in båten först. Därefter bär man in sina åror och hänger dom på sin plats.

3. Övrigt

All träning utanför våra gemensamma träningar, sker på eget ansvar. Föreningen eller dess företrädare kan ej hållas ansvarig för enskild medlems handlande.

Besöksadress

Lövåsberget 1
451 15 Uddevalla

Postadress

Box 501
451 21 Uddevalla

Kontakta oss

u.arodd@outlook.com